Våra områden

VERA – för optimal kvalitet i det digitala vårdmötet

Äldrevård

VERAs system för hemsjukvård kan användas på äldreboenden och på hembesök. Ansvarig läkare är via VERA med på hembesöket, kan kontrollera t.ex. sår, lyssna på hjärta och lungor och göra kliniska bedömningar och få underlag för vidare medicinsk handläggning – utan att patienten behöver flyttas.

Specialistsjukvård

VERAs system möjliggör komplexa medicinska bedömningar, ökar effektiviteten i arbetet för specialisten och patienten slipper resa till specialistkliniken.

Skolhälsovård

Med hjälp av VERA skapas utökade resurser och närvaro av t.ex. läkare i skolhälsovården, och tillsammans med en vårdcentral kan man förflytta enkel primärvård till skolorna, för att på så sätt förebygga och åtgärda eventuella problem både på individ och gruppnivå.

Vård i glesbygd

VERAs telemedicinska lösning gör att både kompetens och vårdresurser kan finnas på platser där de behövs, när de behövs.

Primärvård

VERAs system möjliggör för primärvården att svara för behovet grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande vård och rehabilitering genom en säker diagnostik på distans.

VERA är samarbetspartner

till landsting, kommuner och privata vårdgivare.

Virtuella läkarbesök med optimal kvalitet

Med VERA som verktyg förbättras kvaliteten i det virtuella läkarbesöket avsevärt. På detta sätt kan vi bidra till utvecklingen av en smidigare, snabbare och mer lättillgänglig och kostnadseffektiv vård för den enskilde, bättre resursutnyttjande och effektivisering utan att ge avkall på kvalitet för vårdgivare. Dessutom vill vi förenkla och snabba upp medicinska utredningar och skapa tillgänglighet till specialistkompetens där så behövs för såväl första ledets sjuk- och hälsovård som för patienten.

Lars-Göran KjellinVD

VERA på Vitalis!

VERA Health deltog på Vitalis på Svenska Mässan den 21 -23 maj. Läs mer under Aktuellt!