Upprop: Insamlingsstiftelsen Vera Foundation

Insamlingsstiftelsen Vera Foundation har till ändamål att samla in medel för att möjliggöra vård för barnen i områden utan utbyggd, adekvat vårdinfrastuktur, samt genom utnyttjande av digitala lösningar tillgodose vårdbehovet. Genom insamlade medel kan utrustning och kompetens för digital vård införskaffas och erbjudas dessa barn. Utrustning och kompetens för digital vård kan också, via stiftelsens försorg tillställas områden med akut förhöjt behov av tillgång till vård. Vidare kan medel anslås för möjliggörande av en meningsfull, aktiv rekreation för barn som av medicinska skäl inte har möjlighet att tillgodogöra sig en konventionell aktiv semester.

Målsättningen med stiftelsens verksamhet är att fler barn ska få tillgång till god, adekvat primärvård via digitala uppkopplingsmöjligheter till vårdgivare, i områden där vårdmöjligheter på denna kvalitetsnivå annars ej vore möjliga. Vidare målsättningar är också att tillförsäkra fler barn med medicinska hinder möjligheter till meningsfull rekreation, samt att kunna bistå med möjligheter till digital uppkoppling av sjukvårdspersonal i områden med akut förhöjt vårdbehov, vid t.ex. krig eller naturkatastrofer.

Insamlingsstiftelsen ligger under länsstyrelsens tillsyn.

Undertecknade stiftare beslutar härmed att bilda stiftelsen ”Insamlingsstiftelsen Vera Foundation ” att såsom självständig stiftelse främja följande ändamål:

Stiftelsetyp
Insamlingsstiftelse

Stiftare
Lars-Göran Kjellin

Stiftelsens namn
Insamlingsstiftelsen namn är ”Insamlingsstiftelsen Vera Foundation ”, kallad Vera Foundation .

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är, enligt förordnande, att verka för ökad tillgång till adekvat vård för barn i områden med undermålig vårdinfrastruktur, för att barn med medicinska behov ska kunna få möjlighet till en aktiv semester, samt för att områden med akut förhöjt vårdbehov ska kunna få tillgång till erforderligt läkarstöd.
Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages på www.verahealth.se.

Stockholm 2019-10-01
Lars-Göran Kjellin
Stiftare

VERA på Vitalis

VERAs medverkan på Vitalis 21-23 maj blev en stor succé. Hundratals relevanta intressenter inom svensk e-Hälsa har nu fått upp ögonen för VERAs stora fördelar och unikitet.

Med den kraftigt förhöjda kännedomen om VERA som grund, ökar vi nu dialogen med de vårdgivare som ser fördelarna med att kunna erbjuda framtidens digitala vårdmöte.

VERA-på-vitalis

 

 

 

Vi söker samarbetspartner i Norge, Danmark och Finland

VERA är en internationell plattform men vår primära hemmamarknad är Norden. Har du intresse av och ser möjligheter att kunna representera oss inom ett eller flera länder inom Norden och tillsammans med oss bygga upp lokala marknader med internationellt nätverk?

Kontakta oss så träffas vi gärna och pratar mer om detta!

Så här fungerar VERA

Nu hittar du vår instruktionsfilm på sidan Så fungerar VERA. Hör av dig till oss för närmare presentation och detaljer!

Nu lanserar vi Vera Scandinavia!

Vi finns representerade på Vårdarenan 26-27 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det blir vårt startskott för Sverige. Håll dig uppdaterad på vår hemsida!