Hur fungerar det?

VERA är en kommunikationsplattform. Det betyder att allt som är digitalt kan kommuniceras via plattformen.

Dagens digitala hälsovård kräver möjlighet till videomöten mellan t.ex. läkare och patient – eller – att kunna skicka t.ex. röntgenbilder digitalt för bedömning och utlåtande på distans.

VERA är en helhetslösning. Vår devis är att ett läkarmöte med hjälp av VERA ska av kunden/patienten upplevas som minst lika bra – helst bättre – än ett fysiskt läkarmöte.

Patientundersökning med VERA telemedicin.

Här undersöks huden på en patient med hjälp av VERA telemedicin. Kontakt med läkare sker sen på distans via dataskärmen.

Videomöten

Den ger möjlighet att kommunicera allt från enkla videomöten – men inte endast mellan läkare och patient. Du kan ansluta upp till 10st. ???  personer från olika platser till samma videokonferens/möte. Detta kan nyttjas t.ex. vid multimodala bedömningar (flera specialister samråder kring utredningsresultat), videokonferenser, utbildningar, samordningsmöten, inkludera anhöriga till det digitala läkarmötet etc. etc.

Informationsutbyte

Dessutom kan man kommunicera – visa upp t.ex. röntgenbilder, provtagningsresultat bilder etc. på skärmen till patienten, samtidigt som läkaren använder en ”White board funktion” och kan rita, berätta och förklara. Med en knapptryckning kan informationen skickas digitalt till patienten. Allt detta samtidigt som läkare och patient ser varandra och har ögonkontakt. Detta är bättre än i de flesta fysiska läkarmöten där läkare tittar på skärmen eller i sina papper och tappar kontakten med patienten.

Förflyttning av medicinsk undersökning och utredning till patienten/kunden

Den stora unikiteten med VERA är att all medicinsk utrustning som går att digitalisera kan kopplas in till VERA i ena änden och patienten eller läkarkollega finns i andra änden på annat ställe i världen. Det innebär enkelt att du flyttar läkarmottagningen med all dess resurser till patienten istället för tvärtom. Här kommer de stora vinsterna med att spara tid, pengar, effektivitet och kundnytta.

Du kan koppla in t.ex. elektroniskt stetoskop, EKG – alltifrån enkelt arytmi-EKG till fullskaligt 12-avlednings-EKG, spirometri, övervakningsklamera, otoskop, dermatoskop, blodtrycksmätare, glukosmätare, oxymeter. Utrustningens sammansättning och omfattning skräddarsys efter syfte och önskan. Det går även att komplettera med ultraljud, röntgen etc. Fantasin sätter begränsningarna – inte tekniken.

Videokonferenser och utbildningar

Med hjälp av VERA går det att kombinera digitala möten med upp till 10 ??? deltagare/lokalisationer med information, demonstration och visningar samt utskick av information till deltagarna i realtid.

 

VERA är framtidens digitala hälsoplattform som finns att tillgå redan nu

Allt detta innebär att VERA kan ersätta de idag befintliga digitala lösningarna för kommunikation, läkarmöten, medicinska bedömningar etc. och dessutom tillföra kompletterande funktioner och möjligheter. Eftersom det är en plattform så är det upp till kunden/vårdgivaren att besluta om bemanning med egna vårdresurser eller komplettera med bemanningshjälp med t.ex. läkare. Det kan VERA H&E Scandinavia vara behjälplig med via samarbetspartners och vårdnätverk.

Kontinuerligt utvecklinsarbete och digitala anpassningar av VERA pågår ständigt i ett samarbete mellan våra bolag, med IT-expertis i Sverige, Holland och USA.

VERA förflyttar vården till patienten - och inte tvärtom.

VERA utnyttjar inte ersättningssystem – VERA hjälper till att effektivisera och gör vården mer tillgänglig och till en lägre kostnad för såväl vårdgivare som patient.