Skolhälsovård, Barnhälsovård och Barnsjukvård

I ett samprojekt med Barnsjukhuset Martina har vi utvecklat ett koncept för att förenkla och komplettera skolhälsovård med hjälp av VERA, där skolsköterska på plats kan göra undersökningar på plats i skolan med direktaccess till barnläkare på Martina – allt från enkla vardagssjukvårdsproblem som ont i örat till grundbedömning av barnpsykologisk/barmpsykiatrisk karaktär. Länk Martina

Äldrevård

I ett samarbetsprojekt mellan SilverLife och Sophiahemmets Husläkarmottagning länk Sophiahemmet HLM använder vi VERA hemsjukvårdsutrustning till SilverLifes första äldreboende i Nacka ??? Ansvarig läkare är via VERA med på hembesök, kan kontrollera t.ex. sår, lyssna på hjärta och lungor och göra kliniska bedömningar och underlag för vidare medicinsk handläggning – utan att patienten behöver flyttas. Hemsjukvårdspersonal får en aktivare del i vården och läkaren blir mer effektiv och konsultativ. Patientens trygghet bibehålls och är t.o.m. större. Ev. anhöriga kan kopplas upp och vara med vid den digitala läkarundersökningen, vara med och prata med läkaren etc.   länk SilverLife

Premium Care

Premium Care är ett trygghets- och hälsoabonnemang i ett högre budgetsegment, som riktar sig till personer som själva, eller via sitt företag, pga deras position och nyckelroll, har behov av och vill prioritera hög tillgänglighet, kontinuitet och personligt engagemang. Premium Care tillhandahålls och marknadsförs via vårdföretaget Quality Care.   Länk Quality Care

I ett samarbete mellan VERA och Quality Care i Stockholm erbjuds patienter som komplement till deras befintliga avtal en tillgång till VERA, såväl via en enkel app för digitala möten men även tillgång till sjukvårdsrådgivning 24/7/365 av svenska sköterskor samt ett First Aid-kit att ta med på resa, ha i semesterboendet etc. Utöver allt detta finns även en anslutning till VERA Premium som innebär tillgång till specialistsjukvård Worldwide för såväl digitala som fysiska möten.

Hälsojournal

Via VERA har du även möjlighet att ha med dig din egen hälsojournal med viktiga medicinska data, dina laboratorie- och undersökningsresultat – även i bildformat. Denna journal kan du vid t.ex. utlandsresor enkelt länka till lokal sjukvård och läkare för information. Dessutom kan du koppla upp din egen läkare och sköterska, som ”är med dig på resan”.

Medicinskt Triage Center – Sjukvårdsrådgivning

I ett direktsamarbete med MediCall tillhandahåller VERA tillgång till kvalificerad sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor dygnet runt, året om. CMediCall har även direktkoppling till specialistläkarvård som kan erbjudas via digitala eller fysiska möten, (se nedan).  Länk MediCall

Specialistsjukvård

I ett direktsamarbete med Scandinavian Medical Specialist Access tillhandahåller VERA ett rikstäckande nätverk av speciellt utvalda specialistläkare, fysioterapeuter, psykologer för specialistkonsultationer. Dessa tjänster är tillgängliga för såväl enskilda personer som för vårdgivare, företagshälsa etc. där second opinion eller kompletterande specialistbedömningar kan behövas.

Dermatologi

Under 2019 har vi ett samarbete klart med dermatologer för att kunna erbjuda specialistbedömningar hudförändringar. I första hand är konceptet utvecklat som en tillgång för primärvårdsläkare och företagshälsor. De kan i realtid koppla upp dermatolog till sitt eget läkarbesök eller, som alternativ, fota förändringar och skicka bilderna digitalt till dermatolog för senare bedömning och återkoppling.

Apotek

Vi har i egen regi och under ledning av Håkan ……… utvecklat undersökningsmoduler och kommunikation som lämpar sig för bl.a. apotek. Ett ”hälsorum” inrättas, där personer, med assistans av apotekspersonal kan, kontrollera blodtrycket, kontrollera EKG och lungfunktion, fota hudförändringar m.m. och boka in digitala läkarmöten. Läkarbedömningar kan då göras som bygger på såväl klinisk undersökning som undersökningsresultat. Detta koncept lanserar vi under 2019.

Samma koncept är förstås lika lämpligt i andra miljöer med frekventa besökare, men där något ansvarigt företag finns på plats, t.ex. flygplatser, affärscentra, företag.