Om VERA Health 

Med en åldrande befolkning, speciellt på den svenska glesbygden, är det redan idag svårt att tillhandahålla en lättillgänglig och kvalitativ vård för dem som behöver den. Det krävs långa resor för både patient och läkare. 
Samtidigt går den tekniska utvecklingen nu snabbt och nya sätt att kommunicera kring undersökning och provtagning öppnar nya möjligheter. VERAs digitala hälsoplattform kan användas lokalt av vårdpersonal som tillsammans med patienten kopplar upp sig mot läkare eller specialist på en annan ort i landet eller en annan plats i världen. Den telemedicinska utrustning som VERA är utrustad med gör att läkaren verkligen kan ställa diagnos och ordinera behandling som är korrekt och kvalitativ, om man jämför med att bara träffa en läkare på sin skärm. 

Vi spar på miljön då vi minskar det onödiga resandet och patienten behöver inte flyttas ur sitt sammanhang, tex demensboendet eller skolan – utan kan få läkarbesöket gjort på plats eller lättillgängligt på orten, t.ex. på ett apoteket. 

Vera Health & Education Scandinavia

Ägarna i det skandinaviska bolaget har alla en koppling till hälsa i någon i form. Vi brinner samtliga för VERAS grundtanke – att tillgängliggöra vård där den behövs och bidra till att använda digitalutveckling för att förbättra, förenkla och öka tillgängligheten till sjukvård och hälsovård såväl i Sverige, Skandinavien som internationellt.

Vårt skandinaviska bolag startades under 2018. Vi arbetar med Skandinavien som lokal marknad men arbetar dessutom med internationella koncept tillsammans med vårta partners i Holland. Ägare och styrelse i det skandinaviska bolaget bidrar med såväl utveckling av nya marknadssegment som produktutveckling.  

Lars-Göran Kjellin, vd
Läkare och känd entreprenör inom framförallt företagshälsa i Sverige. Grundat ett flertal företag inom hälsområdet bl.a. Avonova (tidigare Curera), Quality Care Europe, Bluefish Pharmaceuticals. Arbetar numer som hälsostrategisk rådgivare till företag och organisationer såväl i Sverige som internationellt.

Richard Chindt, cfo
Ekonom med mer än 30 års erfarenhet från ekonomibefattningar hos både medelstora och noterade företag. Även lång erfarenhet från att arbeta med start up-företag samt styrelseerfarenhet från flera noterade företag.   

Håkan Magnusson, operativ chef
Mångårig erfarenhet av företagsledande befattningar inom läkemedelsindustrin och apotek, bl.a. Pharmacia och ACO. Var högsta ansvarig för uppbyggnaden av ICAs apoteksverksamhet. Stor erfarenhet av bl.a. projektledning, affärs- och verksamhetsutveckling och avtalsupplägg.

Thomas Björnberg, teknisk chef och support
Entreprenör inom teknik och IT. Tidigare IT-chef för bl.a. Delicard AB, Rikskuponger samt teknisk chef och vd för flera bolag inom teknik och IT. 

VERA Health & Education B.V.