Bakgrund och historik

Svensk sjukvård har länge varit högt rankad i världen. Så är det fortfarande. Vi kan vara stolta över den medicinska expertis som finns och de starka varumärken som t.ex. Karolinska Universitetssjukhus och Nobelpriset i medicin.

Men vi har i många år haft svåra organisatoriska och logistiska problem i sjukvården. Tillgänglighet, kontinuitet och trygghet när det gäller vardagssjukvård är bristfällig. Långa väntetider för undersökningar, sjukvård och operationer/behandlingar. Bemanningsproblem på husläkarmottagningar – detta för att bara nämna något.

Det finns även andra problem när det gäller att tillhandahålla lättillgänglig sjukvård – det är helt enkelt utseendet på vårt land och var vi bor. Vi har mycket glesbygd i Sverige, med lång väg till sjukvård och möjligheter för medicinska utredningar och behandlingar.

Inom hälso- och sjukvård finns även en bemanningsproblematik. Det är svårt att rekrytera – framför allt läkare och sköterskor till primärvård, företagshälsovård samt vissa specialistkliniker på sjukhus.

Med en ökad medelålder i befolkningen ökar behovet av bland annat äldreboende, vårdboende och institutionsvård, vilket ställer nya krav på tillgänglighet av sjukvård. Det krävs ett stort engagemang att ta en äldre, sjuk och kanske dement person till en läkarmottagning. Personalresurser och hjälp från anhöriga erfordras och patientens förvirring blir i regel inte bättre av sådana ”utflykter”.

Samtidigt som vi målar upp denna bild pågår en snabb utveckling av digital teknik som ger nya möjligheter. Här är det viktigt att betona att digitala hjälpmedel och verktyg är just hjälpmedel och verktyg. Vi människor är sociala varelser och det finns ingenting som kan ersätta ett fysiskt möte när det kommer till mänsklig kontakt, beröring, fysisk undersökning, att kunna avläsa kroppspråk etc. VERA är ett digitalt kommunikationsverktyg som kompletterar fysiska besök när så behövs eller i de fall när digital kommunikation är bättre, enklare, effektivare och billigare utan att ge avkall på kvalitet, medicinsk säkerhet eller patientupplevelse.

Historien bakom VERA Health & Education

Aruba är en holländsk koloni – en ö i Karibien som befolkas av c:a 130.000 invånare. Största intäktskällan är turism, i huvudsak från USA.

För att kunna tillgodose behovet av sjukvård för befolkningen byggdes ett högteknologiskt sjukhus med möjlighet till avancerade medicinska utredningar och specialistsjukvård. Bemanning skedde med ”stafettläkare” från USA som kom regelbundet för konsultationer etc. Givetvis var detta en mycket dyr lösning men man upplevde inte att det fanns något val. Såväl befolkning som turister förutsatte att det fanns avancerad specialistsjukvård på Aruba.

Richard Visser, uppväxt i en läkar- och entreprenörsfamilj blev hälsovårds- och sportminister på Aruba. Som uppväxt i entreprenörsfamilj funderade han över om man inte, med hjälp av digital teknik, kunde hålla läkarna på plats i USA och befolkningen och turisterna på plats på Aruba men ändå tillskapa läkarmöten, göra utredningar, bedömningar och behandlingar. Där och då föddes idén med VERA.

Eftersom Holland och Aruba hänger ihop, var det naturligt för honom att i första hand kontakta specialistsjukvården i Holland. Han flög dit och träffade en entreprenör som drev ett av de större privatsjukhusen i Holland. Två entreprenörer möttes – och VERA föddes som holländskt bolag och allt tog fart. Plattformen utvecklades under flera år under ledning av IT-expertis från Silicon Valley, California, USA. Nyckelpersonen där, Hemindra Lall, finns fortfarande med inom VERA som expert  gällande IT-teknik och teknisk utveckling.

Sommaren 2017 var plattformen färdigutvecklad, pilotstudier genomförda och VERA var mogen för lansering.

I detta sammanhang sammanfördes grundarna av VERA med Dr. Lars-Göran Kjellin och grunden till ett skandinaviskt bolag var ett faktum.