Jobba med oss

Utbildningsansvarig inom VERA

VERA Health & Education Scandinavia är nu inne i en snabb expansionsfas där vi väntar kunder från vårdgivare såväl inom primärvård som specialistsjukvård och sjukhus, skolor, äldrevård m.m.

Vi söker dig som är undersköterska, sjuksköterska eller med annan sjukvårdserfarenhet. Du har ett brinnande intresse för, och kunskap om, digital hälsa. Då tjänsten handlar om att utbilda i användningen av VERA telemedicinsk plattform är det viktigt att du förstår och kan medicinsk utrustning och har ett tekniskt kunnande. Se här för mer information om VERA telemedicinsk plattform.

Uppdraget innebär att ansvara för utbildningar av vårdgivare och andra kunder som ska handha VERAs utrustning och plattform.

Då vi är i en uppbyggnadsfas är det en fördel om du kan arbeta på timmar med framförhållning redan nu. Till hösten/vintern 2019/2020 ser vi behov av flera utbildningsansvariga med fast anställning på såväl heltid som deltid.

Ersättning överenskommes individuellt.

Skicka din ansökan och CV till oss på info@verahealth.se.

Vill du vara en samarbetspart till oss?

Vi ser gärna samarbetspartners i vår ambition att med hjälp av digital teknik förbättra och utveckla hälso- och sjukvården, göra den mer lättillgänglig och effektivisera med ökad kvalitet. Representerar du företag eller organisation där ni ser att Vera kan vara ett hjälpmedel eller komplement till de koncept och digitala verktyg ni har idag, finns goda förutsättningar att göra stor skillnad för vården.

Skriv ned några rader och berätta om er och era tankar/önskemål, skicka till info@verahealth.se, så kontaktar vi er!