Så fungerar VERA

VERA är en telemedicinsk systemlösning bestående av hårdvara i form av medicinteknisk utrustning, dator och skärm. Den är kompletterad med en unik mjukvara som möjliggör överföring av mätdata, bilder och andra undersökningsresultat i realtid till externt baserad läkare. Tillsammans med uppkopplingen via skärm utgör VERA en kommunikationsplattform som gör det möjligt att flytta mottagningen, med alla dess resurser, till patienten istället för tvärtom.Dagens hälsovård kräver att läkare och annan sjukvårdspersonal kan möta patienten på distans och göra säkra bedömingar och utlåtanden. VERA är en helhetslösning som ger den möjligheten. Vår devis är att det digitala vårdmötet med hjälp av VERA ska upplevas som minst lika bra som ett fysiskt möte, både för patient och läkare.

Medicinsk undersökning och utredning

Den stora unikiteten med VERA är att all medicinsk utrustning som går att digitalisera kan kopplas in till VERA i ena änden och patienten eller läkarkollega finns i andra änden på annat ställe i världen. Här kommer de stora vinsterna med att spara tid och pengar, öka effektiviteten och kundnyttan. Du kan koppla in t.ex. elektroniskt stetoskop, EKG – alltifrån enkelt arytmi-EKG till fullskaligt 12-avlednings-EKG, spirometri, övervakningsklamera, otoskop, dermatoskop, blodtrycksmätare, glukosmätare, oxymeter. Utrustningens sammansättning och omfattning skräddarsys efter syfte och önskan. Det går även att komplettera med ultraljud, röntgen etc. Behovet styr möjligheterna – inte tekniken. Läkarbesök med VERAs digitala hälsoplattform.

Whiteboard och bilder

Dessutom kan man kommunicera – visa upp t.ex. röntgenbilder, provtagningsresultat bilder etc. på skärmen till patienten, samtidigt som läkaren använder en whiteboard-funktion och kan rita, berätta och förklara. Med en knapptryckning kan informationen skickas digitalt till patienten. Allt detta samtidigt som läkare och patient ser varandra och har ögonkontakt. Detta är bättre än i de flesta fysiska läkarmöten där läkare tittar på skärmen eller i sina papper och tappar kontakten med patienten.

Videomöten

VERA ger möjlighet att kommunicera både med patient, vårdpersonal och anhöriga. Du kan ansluta upp till 10 personer från olika platser till samma videokonferens. Detta kan nyttjas t.ex. vid SIP-möten, multimodala bedömningar, videokonferenser, utbildningar samt när vården behöver inkludera anhöriga i det digitala vårdmötet.

Videokonferenser och utbildningar

Med hjälp av VERA går det att arrangera konferenser och utbildningar med upp till 10 uppkopplingar. VERA gör det enkelt att dela information, demonstrera och göra visningar samt utskick till deltagarna i realtid.

Patientundersokning med dermoskop i VERA digital halsoplattform

VERA – framtidens digitala hälsoplattform redan nu

Allt detta innebär att VERA kan ersätta de idag befintliga digitala lösningar som finns för kommunikation, läkarmöten, medicinska bedömningar och dessutom tillföra kompletterande funktioner och möjligheter. Eftersom det är en plattform så är det upp till vårdgivaren att besluta om bemanning med egna vårdresurser eller komplettera med bemanningshjälp. Det kan VERA Health & Education Scandinavia hjälpa till med via samarbetspartners och vårdnätverk.

Kontinuerligt utvecklingsarbete och digitala anpassningar av VERA pågår ständigt i ett samarbete mellan våra bolag, med IT-expertis i Sverige, Holland och USA.