Samarbeten, kunder och projekt

 

Sophiahemmet-husläkarmottagning

Sophiahemmet

VERA och Sophiahemmet Husläkarmottagning har i februari 2019 tecknat avtal om att starta ett pilotprojekt under våren 2019. Syftet är att utvärdera VERA i hemsjukvården. Projektet beräknas slutföras till midsommar.

Specialistvårdsaccess

I ett direktsamarbete med Specialistvårdsaccess tillhandahåller VERA ett rikstäckande nätverk av speciellt utvalda specialistläkare, fysioterapeuter, psykologer för specialistkonsultationer. Dessa tjänster är tillgängliga för såväl enskilda personer som för vårdgivare, företagshälsa etc. där second opinion eller kompletterande specialistbedömningar kan behövas.

Dermatologi

Under 2019 har vi ett samarbete klart med dermatologer för att kunna erbjuda specialistbedömningar av hudförändringar. I första hand är konceptet utvecklat som en tillgång för primärvårdsläkare och företagshälsor. De kan i realtid koppla upp dermatolog till sitt eget läkarbesök eller, som alternativ, fotografera förändringar och skicka bilderna digitalt till dermatolog för bedömning och återkoppling.

VERA gör det virtuella läkarbesöket så likt ett fysiskt läkarbesök som möjligt